IMG

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás

Domov BUDA - poskytovatel sociálních služeb

Logo Operační program

Příspěvková organizace Středočeského kraje

Logo kraje

Od 1. ledna 2012 má Domov Buda registraci na službu.

Dle §  50 domov se zvláštním režimem, registrovanou pod číslem 1178542 poskytovanou  celoročně.

Službu poskytujeme : 50 uživatelům. Režim v našem  zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám našich uživatelů.

Cílová skupina

 • S chronickým duševním onemocněním
 • S mentálním postižením

Věková struktura cílové skupiny

 •  Dospělí (27 - 64 let)       

Poskytovat sociální služby v Domově Buda nelze osobám s tímto postižením či onemocněním jestliže:

 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci

Poslání služby 

Posláním Domova se zvláštním režimem je  poskytnout klientům pobytovou službu, zajistit zdravotní a sociální péči, podporovat samostatnost v sebeobsluze, soběstačnosti, vzdělávání.

Služby poskytujeme dle individuálních potřeb a osobních cílů klienta. Rozvíjíme sociální kontakty – podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele.

Cíle služby

Cílem sociální služby Domova se zvláštním režimem je umožnit klientům žít důstojný život a podporovat je v dosažení samostatnosti v sebeobsluze.

Zásady poskytování služby

Respektování potřeb klientů, ochrana jejich práv.Aktivizace, posilování a motivování klientů, dle jejich individuálních potřeb. Zapojení rodin a opatrovníků klientů v hodnocení poskytované služby.

Poskytování služby je kvalifikovaným personálem tak, aby bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních lidských svobod.  Zachováváme při jednání s klienty diskrétnost a ochraňujeme osobní údaje.

Žádosti

Žádost o přijetí bude zaslána na písemnou, telefonickou či elektronickou žádost o zaslání.  V elektronické podobě(e-mailem, či datovou schránkou).

Děkujeme za pochopení.  

Služba obsahuje základní činnosti:

 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek  pro osobní hygienu
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Průkaz energetické náročnosti budovy 

Průkaz 

Logo Operační program 

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

Novinka

 • Náš domov je možnost hodnotit na adrese
 • Datové schránky našeho zařízení: g54vav5