Podmínky přijetí

Co musím udělat, když chci bydlet v Domově Buda?

  • prohlédnout si stránky www.domovbuda.cz
  • kontaktovat ředitelku, pohovořit o potřebách a očekávání uživatele v poskytnutí služby.
  • na stránkách domova je k dispozici informace na úvodní stránce o získání žádosti do domova a vyjádření lékaře.
  • je vhodné se domluvit na osobní návštěvě v domově
  • vyplněnou žádost spolu s vyjádřením lékaře zaslat do Domova Buda nebo předat osobně v domově. 
  • na základě Vaši žádosti  management vyhodnotí Vaši žádost, a pokud nebude Vaše postižení kontraindikací pro zahájení poskytování služeb, budete moci zahájit poskytování služeb. Při nedostatku kapacity v zařízení budete zařazeni do seznamu zájemců o služby.

 

V případě, že se v našem domově uvolní vhodné místo , kontaktujeme Vás a budeme moci sepsat Smlouvu o poskytování sociální služby a Vy se budete moci nastěhovat.

6. 10. Hanuš

Zítra: Justýna

20201223_124227[1].jpg img_bestpage2558.jpg

 

Krásné velikonoce přeje Domov Buda

 

IMG_20170922_093728.jpg

 

jitka.jpgNaše vánočky

 

 

 

 

Domov Buda, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy se zvláštním režimem - idatabaze.cz

Návštěvnost stránek

109834