Je nutné nainstalovat Flash player

Rok 2020

Všem přejeme krásné prázdniny a dovolené plné zážitků.

 

 

pravidla.pdf  

Pravidla pro návštěvy Domova
 
Datum platnosti od 25. 5.2020 dle doporučeného postupu č.10/2020 MPSV.
 
V rámci prevence případného Šířeni COVID 19 jsou určena pravidla pro
průběh návštěvy rodinných, příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků a dalších blízkých osob, tak aby proběhla co nejbezpečnějším způsobem.
S těmito pravidly budou seznámeni navštěvující osoby již při domlouvání návštěvy, která probíhá většinou telefonicky. Rovněž se o nich dozví u vstupu do domova a na webových stránkách domova.
 
Návštěva smí probíhat za těchto podmínek:
  •  Návštěvu bude ve venkovním prostoru ihned po příchodu kontaktovat pracovník Domova. Kontakt bude probíhat co nejkratší dobu a s dodržováním odstupu min. 2m. Navštěvující osobě Vám bude předána jednorázová rouška (nebude-li mít vlastní). Musí ji mít po celou dobu návštěvy. Při příchodu a odchodu si musí dezinfikovat ruce.
  •  Pracovník osobě/ám změří teplotu a dotáže se na pozitivní příznaky onemocnění (teplota, ztráta chuti, čichu, kašel); při teplotě vyšší než 37 či pozitivních příznacích bude návštěva zakázána. U nezletilých osob či osob s omezenou svéprávností odpovídá zákonný zástupce či opatrovník. Klient, pokud to bude možné, bude mít také roušku.
  •  Navštěvující osoba/y se bude zdržovat s klientem ve venkovní části domova (zahrada) ve vymezeném prostoru bez přítomnosti ostatních klientů nebo dalších osob. Tento prostor bude po ukončení návštěvy v potřebném rozsahu vydezinfikován. Nevstoupí do vnitřních prostor domova.
  •  Návštěvy budou probíhat v počtu dvě dospělé osoby a pouze v odůvodněných případech, bude povolena výjimka.

 Od 2.3.2020 platí pro naše klienty zákaz návštěv, jak zde v domově, tak i výjezdy mimo zařízení. Zákaz platí až do odvolání. 

Dne 14.4.2020 proběhla celková dezinfekce společných prostor našeho zařízení.

Proběhlo testování všech klientů i personálu na koronavirus vše negativně.

 

Pro personál povinná školení ze zákona o sociálních službách 2008. BOZP a PO. Proběhne i školení řidičů, Školení mimořádných událostí, které mohou při poskytování sociálních služeb nastat. Pravidelné porady všech úseků  a porady vedení.  

Klienti se budou i nadále vzdělávat ve speciální škole, navštěvovat  Diakonii, Modré dveře. Navštěvuje nás nejen kadeřnice, ale i pedikérka a pokračovat bude a poskytovat služby i masérka.

Sluníčkový den pro opatrovníky, rodinné příslušníky, a další hosty bude pořádán dne 29.5.2020 - nekoná se. 

Zásmucké staročeské posvícení pro klienty našeho domova i ostatních domovů proběhne 17.9.2020 od 12.30 v Zásmucké sokolovně.     

Každý měsíc oslavíme i narozeniny a svátky podle kalendáře.

V plánu máme i další stavební úpravy a opravy našeho areálu.

 

 

Upozornění: pro rodinné příslušníky a opatrovníky našich klientů. Nemůžeme poskytovat fakultativní služby - dopravu, nikomu jinému než našim klientům se kterými máme uzavřenou smlouvu o poskytování služby. Jedinou dopravu poskytneme při akci "sluníčkový den". A to pouze je výjimečných případech.  Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 10. Erik

Zítra: Šarlota, Zoe

 img_bestpage2558.jpg

 

Krásné velikonoce přeje Domov Buda

 

IMG_20170922_093728.jpg

 

jitka.jpgNaše vánočky

 

 

 

 

Domov Buda, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy se zvláštním režimem - idatabaze.cz

Návštěvnost stránek

090661