Nové opatření od 15.11.2021 viz. dole

Aktuální opatření od 25.10.2021 

vzhledem, ke zhoršující se situaci při onemocnění Covid -19  prosíme návštěvy klientů, aby informovali telefonicky ošetřující personál o své návštěvě. Jinak platí opatření viz. dole 

MZ ČR zveřejnilo opatření MZDR 14597/2021-4/MIN/KAN, které vstupuje v platnost v pondělí 15. listopadu a upravuje podmínky návštěv uživatelů vybraných sociálních služeb tak, že zkracuje platnost RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem na 72 hodin nebo rychlého antigenního testu (RAT) s negativním výsledkem na 24 hodin. Více informací naleznete v příloze v přehledu mimořádných opatření MZ ČR týkajících se sociálních služeb.

osobám splňujícím jednu z těchto podmínek: 

Při vstupu do areálu i budov Domova a platí povinnost nosit respirátor bez výdechového ventilu typu FFP2 či KN95.

 

 

Rok 2021

 

 

 Návštěvy budou upraveny dle doporučení  MPSV a ministerstva zdravotnictví.

 

 NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN:

 

 ·       návštěvník se předem telefonicky ohlásit a objedná svou návštěvu;

 

           ·       po celou dobu návštěvy bude používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor  FFP 2 nebo KN95 bez výdechového ventilu;

   ·    upřednostňujeme, pokud možno pobyt venku (procházka), popř. na pokoji klienta, se souhlasem jeho/jejich spolubydlících.

 

 

 

 

Upozornění: pro rodinné příslušníky a opatrovníky našich klientů. Nemůžeme poskytovat fakultativní služby - dopravu, nikomu jinému než našim klientům se kterými máme uzavřenou smlouvu o poskytování služby. Jedinou dopravu poskytneme při akci "sluníčkový den". A to pouze je výjimečných případech.  Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 12. Květoslava

Zítra: Vratislav

20201223_124227[1].jpg img_bestpage2558.jpg

 

Krásné velikonoce přeje Domov Buda

 

IMG_20170922_093728.jpg

 

jitka.jpgNaše vánočky

 

 

 

 

Domov Buda, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy se zvláštním režimem - idatabaze.cz

Návštěvnost stránek

102297