Je nutné nainstalovat Flash player

Rok 2020

 Od 2.3.2020 platí pro naše klienty zákaz návštěv, jak zde v domově, tak i výjezdy mimo zařízení. Zákaz platí až do odvolání. 

 

Pro personál povinná školení ze zákona o sociálních službách 2008. BOZP a PO. Proběhne i školení řidičů, Školení mimořádných událostí, které mohou při poskytování sociálních služeb nastat. Pravidelné porady všech úseků  a porady vedení.  

Klienti se budou i nadále vzdělávat ve speciální škole, navštěvovat  Diakonii, Modré dveře. Navštěvuje nás nejen kadeřnice, ale i pedikérka a pokračovat bude a poskytovat služby i masérka.

Sluníčkový den pro opatrovníky, rodinné příslušníky, a další hosty bude pořádán dne 29.5.2020

Zásmucké staročeské posvícení pro klienty našeho domova i ostatních domovů proběhne 17.9.2020 od 12.30 v Zásmucké sokolovně.     

Každý měsíc oslavíme i narozeniny a svátky podle kalendáře.

V plánu máme i další stavební úpravy a opravy našeho areálu.

 

 

Krásné a klidné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2020 přejí zaměstnanci a klienti Domova Buda

 

 

Upozornění: pro rodinné příslušníky a opatrovníky našich klientů. Nemůžeme poskytovat fakultativní služby - dopravu, nikomu jinému než našim klientům se kterými máme uzavřenou smlouvu o poskytování služby. Jedinou dopravu poskytneme při akci "sluníčkový den". A to pouze je výjimečných případech.  Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 3. Taťána

Zítra: Arnošt

 img_bestpage2558.jpg

 

Krásné velikonoce přeje Domov Buda

 

IMG_20170922_093728.jpg

 

jitka.jpgNaše vánočky

 

 

 

 

Domov Buda, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy se zvláštním režimem - idatabaze.cz

Návštěvnost stránek

085780