Od 13.4.2021 jsou NÁVŠTĚVY V ZAŘÍZENÍ POVOLENY

osobám splňujícím jednu z těchto podmínek:

  • negativní PCR test nebo antigenní test ne starší než 48 hodin (předložit doklad)
  • po 14 dnech od ukončení očkování (předložit certifikát)
  • v době do 90 dnů od prodělání onemocnění COVID-19  (předložit doklad)

 

Při vstupu do areálu i budov Domova a platí povinnost nosit respirátor bez výdechového ventilu typu FFP2 či KN95.

 

Rok 2021

 

 

 Návštěvy budou upraveny dle doporučení  MPSV a ministerstva zdravotnictví.

 

 NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN:

 

 ·       návštěvník se předem telefonicky ohlásit a objedná svou návštěvu;

 

 ·       vyplnit Čestné prohlášení;

     ·       po celou dobu návštěvy bude používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor  FFP 2 nebo KN95 bez výdechového ventilu;

   ·    upřednostňujeme, pokud možno pobyt venku (procházka), popř. na pokoji klienta, se souhlasem jeho/jejich spolubydlících.

 

 

 

 

Upozornění: pro rodinné příslušníky a opatrovníky našich klientů. Nemůžeme poskytovat fakultativní služby - dopravu, nikomu jinému než našim klientům se kterými máme uzavřenou smlouvu o poskytování služby. Jedinou dopravu poskytneme při akci "sluníčkový den". A to pouze je výjimečných případech.  Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 9. Oleg

Zítra: Matouš

20201223_124227[1].jpg img_bestpage2558.jpg

 

Krásné velikonoce přeje Domov Buda

 

IMG_20170922_093728.jpg

 

jitka.jpgNaše vánočky

 

 

 

 

Domov Buda, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy se zvláštním režimem - idatabaze.cz

Návštěvnost stránek

099699