Rok 2020

 

Klidné vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti všem v novém roce 2021

přejí klienti a zaměstnanci Domova.

20201223_124119[1].jpg

 

 

 Od soboty jsou povoleny návštěvy s určitým omezením dle MPSV.

 

 NÁVŠTĚVNÍ PRAVIDLA PRO VSTUP DO DOMOVA BUDA

 

v souladu s Usnesením vlády ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. 11. 2020

č. 1264 

s účinností ode dne 5. prosince 2020 od 00.00h do dne 12. prosince 2020 do 23.59h

 doporučeným postupem č. 17/2020 MPSV

 (doporučení pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR č. 1264  ohledně výjimky ze zákazu návštěv)

 

 

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN:

 

 ·       návštěvník se předem telefonicky ohlásit a objedná svou návštěvu;

 

 ·       vyplnit Čestné prohlášení;

     ·       po celou dobu návštěvy bude používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor  FFP 2 nebo KN95 bez výdechového ventilu;

   ·    upřednostňujeme, pokud možno pobyt venku (procházka), popř. na pokoji klienta, se souhlasem jeho/jejich spolubydlících.

 

 

 

 

Upozornění: pro rodinné příslušníky a opatrovníky našich klientů. Nemůžeme poskytovat fakultativní služby - dopravu, nikomu jinému než našim klientům se kterými máme uzavřenou smlouvu o poskytování služby. Jedinou dopravu poskytneme při akci "sluníčkový den". A to pouze je výjimečných případech.  Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 3. Tomáš

Zítra: Gabriela

20201223_124227[1].jpg img_bestpage2558.jpg

 

Krásné velikonoce přeje Domov Buda

 

IMG_20170922_093728.jpg

 

jitka.jpgNaše vánočky

 

 

 

 

Domov Buda, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy se zvláštním režimem - idatabaze.cz

Návštěvnost stránek

094442