Domov BUDA -  poskytovatel sociálních služeb

příspěvková organizace Středočeského kraje

Logo kraje

 

Od 1. ledna 2012 má Domov Buda registraci na službu.

Dle §  50 domov se zvláštním režimem, registrovanou pod číslem 1178542 poskytovanou  celoročně.

Službu poskytujeme : 50 uživatelům. Režim v našem  zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám

našich uživatelů.

 

Cílová skupina :

 • s chronickým duševním onemocněním
 • s mentálním postižením


Věková struktura cílové skupiny:

 •  dospělí (  27  - 64 let)       

Poskytovat sociální služby v Domově Buda nelze osobám s tímto postižením či onemocněním jestliže :

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním Domova se zvláštním režimem je  poskytnout klientům pobytovou službu,zajistit zdravotní a sociální péči, podporovat samostatnost v sebeobsluze, soběstačnosti, vzdělávání.

Služby poskytujeme dle individuálních potřeb a osobních cílů klienta. Rozvíjíme sociální kontakty podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele.

CÍLE SLUŽBY

Cílem sociální služby  Domova se zvláštním režimem je umožnit klientům žít důstojný život a podporovat je v dosažení samostatnosti v sebeobsluze.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Respektování potřeb klientů, ochrana jejich práv.Aktivizace, posilování a motivování klientů, dle jejich individuálních potřeb. Zapojení rodin a opatrovníků klientů v hodnocení poskytované služby.             Poskytování služby je kvalifikovaným personálem tak, aby bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních lidských svobod.  Zachováváme při jednání s klienty diskrétnost a ochraňujeme osobní údaje.                                                                                                                                                                                  

 Služba obsahuje základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek  pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

  

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

Novinka :

Náš domov je možnost hodnotit na mailové adrese :

   <a href="http://www.survio.com/survey/w/D8V8Z5N6S6W2M2E2Z">Hodnocení domova Buda</a>

 Datové schránky našeho zařízení :   g54vav5

 

 

 

 

 

 

 

6. 10. Hanuš

Zítra: Justýna

20201223_124227[1].jpg img_bestpage2558.jpg

 

Krásné velikonoce přeje Domov Buda

 

IMG_20170922_093728.jpg

 

jitka.jpgNaše vánočky

 

 

 

 

Domov Buda, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy se zvláštním režimem - idatabaze.cz

Návštěvnost stránek

109836